Galerie Contour > kunstnere > Ned Cantrell 
 
Ned Cantrell


Ned Cantrell arbejder primært med frihåndsblæst glas, og værkerne refererer til street art, sci-fi, kitsch og andre populærkulturelle udtryk.
Som kunstner har Ned Cantrell en stor håndværksmæssig kunnen, hvilket gør, at han kan skabe originale og teknisk krævende værker. Det er værkets kunstneriske indhold, der er i fokus frem for materialets iboende kvaliteter.
Ned Cantrells værker bearbejder aspekter af lavkultur, og ved at sætte disse ind i en ny sammenhæng/kontekst, ophøjes værket til status af kunst. Værketrne eksisterer med andre ord i spændingsfeltet mellem høj- og lavkultur.


Ned Cantrell

Jaguar (solgt)

Ned Cantrell

-